Tổng tài thực đáng sợ [Ch.115: Làm cho cậu ta chết tâm đi]

Ong có hai việc muốn nói thế này:   Thứ nhất: Bữa nay … http://p.ost.im/p/ebFaXm

Advertisements