Anh sẽ gặp em một cách trang nhã – Chương 2.2

Phần 2: Đối mặt lần hai. Gerald, em hôm nay tới đây là … http://p.ost.im/p/ebgyWC

Advertisements