Oosterschelde – Bão cấp 10 – P2-Ch19

Ngày 1 tháng Ba năm 1974, Ủy ban Klaasesz công bố bản phúc … http://p.ost.im/p/ebK3JF

Advertisements