Oosterschelde – Bão cấp 10 – P2-Ch20 (Hết)

Vào hai ngày 19 và 20 tháng 11 năm 1974, ông bộ trưởng Công … http://p.ost.im/p/egyGAa

Advertisements