Đừng khóc nữa [Chương 5:Người xưa?]

*Anh đã lê lết về được nhà. Anh sẽ post truyện này ch … http://p.ost.im/p/eguhDa

Advertisements