Ambrơ [Phần Một – IV – 1]

IV Chàng dừng lại, ngạc nhiên, lần lượt nhìn hai ngườ … http://p.ost.im/p/egWYNG

Advertisements