Khí phi, chỉ sủng ngươi [Ch.100: Đau thấu xương cốt]

Edit: Loan Cheung Beta: Vân charon Chương 100: Đau thấu xương … http://p.ost.im/p/egwPuD

Advertisements