Thắm sắc hoa đào-C5-P1

Chương V Đoá khiên ngưu lung linh búi tóc. (Trích trong bài t … http://p.ost.im/p/egvyuJ

Advertisements