Biển trời màu xanh [Chương 16: Dao hai lưỡi]

Note: Bắt đầu từ chương này, mình sẽ thêm phần chú th … http://p.ost.im/p/egPAXw

Advertisements