Hôm nay tóc tôi màu vàng ( phần 3 – 1 )

Đánh máy : Mãi mãi không đổi thay. Biên tập : ngoclonganh P … http://p.ost.im/p/epJn8c

Advertisements