Anh còn nhớ em? [Ch.11-2]

Dịch: Jasmine Tran Edit: Linhdan711 Não anh lúc này đang bị oa … http://p.ost.im/p/ep5wV3

Advertisements