Ambrơ [Phần Một – VI – 2]

Mãi rất khuya Lấc mới về, hắn quá say, vì thế Ambrơ k … http://p.ost.im/p/epUhr5

Advertisements