Hôm nay tóc tôi màu vàng ( phần 3 – 3 )

Đánh máy: Mãi mãi không đổi thay Biên tập: ngoclongannh T … http://p.ost.im/p/epDxpP