Mẹ yêu đừng trốn! [Ch.124-2: Lại trốn 1]

Edit: Nayeudoi Chỉnh dịch: Vân Charon Tử Khê miễn cưỡng … http://p.ost.im/p/epARGX

Advertisements