Anh còn nhớ em? [Ch.12-1]

Dịch: Linhdan711 Họ đi đến đảo cho kỳ lễ Giáng Sinh. … http://p.ost.im/p/epxpUp