Tổng tài thực đáng sợ [Ch.133: Là hắn chưa đủ lãnh khốc sao]

Edit: Muathuvang Beta: Coemho Chương 133: Là hắn chưa đủ lãn … http://p.ost.im/p/ep9Fjj

Advertisements