Đừng khóc nữa [Chương 11:Lợi thế?]

-Tôi có thể gặp anh không? Là Ngạo Thiên. Ánh mắt anh ta … http://p.ost.im/p/epsMd8