Ambrơ [Phần Hai – VII – 2]

Bỗng nhiên tiếng chìa khóa rít trong khung cửa làm cho mọ … http://p.ost.im/p/esNmgR

Advertisements