Ambrơ [Phần Hai – VII – 4]

Không còn cách nào che giấu được nữa. Bề ngoài của cô … http://p.ost.im/p/esmcEy

Advertisements