Đề cử cho Vfic Stars tháng 6 (Trưng cầu ý kiến)

Như mọi người đã biết, mỗi lần đều có 3 đề cử c … http://p.ost.im/p/esq8JR

Advertisements