Khí phi, chỉ sủng ngươi! [105: Tuyệt Trần cốc thần bí]

Edit: Cheung ( mèng ơi, lúc edit chap này t cứ bị nhầm tuyệ … http://p.ost.im/p/es763r

Advertisements