Chuyện Người, chuyện Quỷ, chuyện của Mèo [Ch.1-1:Một con mèo]

-Óa.óa.óa! Một con mèo! Hắn là một con mèo. Một con mèo … http://p.ost.im/p/eGNfNr

Advertisements