Đừng khóc nữa [Chương 13: Không có cái gì là tồn tại cả đời người]

Điện thoại reoVọng Hoài nhấc máy. Bên kia là giọng nói … http://p.ost.im/p/eG3e4T

Advertisements