Thâm thâm lam [Ch.32-P1: Va chạm]

Edit: Muathuvang Beta: Vân Charon Chương 32: Va chạm Một đá … http://p.ost.im/p/etLSpX

Advertisements