Thâm thâm lam [Ch.32-P2: Va chạm]

Edit: Muathuvang Beta: Vân Charon Sau khi ca khúc của Tiêu Tiế … http://p.ost.im/p/etPhJg

Advertisements