Chuyện Người, chuyện Quỷ, chuyện của Mèo [Ch.4-1: Gây sự với thiên thần.]

Mèo trở lại cuộc sống trước khi có Quỷ. Ngủ tới trư … http://p.ost.im/p/etpUSL

Advertisements