Khí phi, chỉ sủng ngươi! [113: Bị thương nặng]

Edit: Cheung (xin lỗi mọi người vì chậm trễ, Cheung bắt … http://p.ost.im/p/en22dg

Advertisements