Thâm thâm lam [Ch.33-P2: Hỗn loạn]

Edit: Muathuvang Beta: Vân Charon “Quân Tường, cám ơn anh! … http://p.ost.im/p/enLE85

Advertisements