36 chiêu ly hôn [P2 – Ch.3 : Trệch quỹ đạo (2)]

Hầy, trước hết mình có đôi lời, tác giả viết truyện … http://p.ost.im/p/enyrwu

Advertisements