Chuyện Người, chuyện Quỷ, chuyện của Mèo [Ch.5: Mối quan hệ mới]

Đêm. Mèo đã bắt đầu cử động được. Đúng là một s … http://p.ost.im/p/enukT8

Advertisements