Ambrơ [Phần Hai – X – 3]

Đó là lần cuối cùng của Ambrơ tới Hoai Hôn. Nhà Vua như … http://p.ost.im/p/enK7Va

Advertisements