Chuyện Người, chuyện Quỷ, chuyện của Mèo [Ch.6: Mèo muốn chơi….]

Con người đó quả nhiên rất kiên nhẫn. Cứ tối là ra. M … http://p.ost.im/p/enKw9Q