Trả thù [Ch8-2]

-Ba! Tử Tình cầm tờ báo quăng trước mặt cha mình. Ông P … http://p.ost.im/p/encnp4

Advertisements