Trả thù [Chương 10-2]

Ông Phương nhìn đứa trẻ mình đã trông chừng từ khi 12 … http://p.ost.im/p/eWQshy

Advertisements