Chuyện Người, chuyện Quỷ, chuyện của Mèo [Ch13: Diễn biến sau thỏa thuận]

Khi đi ngang phòng Liên Hương, bỗng phía trong có tiếng đ … http://p.ost.im/p/e7JcrG

Advertisements