49 gặp 50 (Ch.3)

Tôi chẳng có dịp để xem màn trả thù ấy vì hôm sau Giá … http://p.ost.im/p/e7krWS

Advertisements