Chuyện nhà Rhett Butler [Ch.21-3] : Atlanta bốc cháy

Dịch: Nhu Mai Các binh lính Liên Minh đang sơ tán đã đốt … http://p.ost.im/p/e7LmsA

Advertisements