Thề không làm nhân ngãi [Ch.65: Tảng đá và quả trứng gà]

Edit: Jerry  Chỉnh dịch: Charon Chương 65: Tảng đá và qu … http://p.ost.im/p/e7VYCV

Advertisements