36 chiêu ly hôn [P2 – Ch.8-F2: Chệch quỹ đạo (6)]

Về nhà, Đinh Đinh gọt táo cho tôi, vỏ táo gọt ra thật d … http://p.ost.im/p/e75tRf

Advertisements