Chuyện Người,chuyện Quỷ, chuyện của Mèo[Ch14-2]

Mèo sực nhớ ra, hắn cũng có tên. Là tên do hắn tự  ng … http://p.ost.im/p/e7A8y2

Advertisements