Chuyện nhà Rhett Butler [Ch.22-1]: Đằng sau Franklin

Dịch: Nhu Mai Mùa thu năm đó, sau những yêu cầu vô vọng … http://p.ost.im/p/e7ya8y

Advertisements