Trả thù[ Chương 13: Hạt mầm đã gieo lên….]

-Phương tổng Ông Phương đặt điện thoại xuống. Núi cao … http://p.ost.im/p/e7XtB5

Advertisements